Saps quines són les funcions d’una farmàcia i com pot ajudar-te en la teva salut?

Closeup view of pharmacist hand taking medicine box from the shelf in drug store.

Les farmàcies són un element fonamental en el sistema sanitari, i sovint són el primer lloc al qual les persones recorren en cas de problemes de salut. Per aquesta raó, és crucial comprendre les funcions d’una farmàcia i com aquestes poden ajudar-te en la teva cura de la salut.

Funcions d’una farmàcia

Una farmàcia és un establiment comercial que es dedica a la venda de medicaments, productes farmacèutics i productes de parafarmàcia. A més, les farmàcies també oferim serveis com ara la dispensació de medicaments, la dispensació de medicaments amb recepta mèdica, i la dispensació de medicaments sense recepta mèdica.

Farmàcia Mariona Solà al Carrer de Bilbao 145. Barcelona

Medicaments amb recepta mèdica

Les farmàcies som les encarregades de dispensar els medicaments amb recepta mèdica, és a dir, aquells medicaments que requereixen d’una prescripció mèdica per poder ser adquirits. Aquesta recepta mèdica és un document que emet un metge i que indica quin medicament s’ha de prendre, en quines dosi i durant quant temps.

Medicaments sense recepta mèdica

Per altra banda, les farmàcies també dispensem medicaments sense recepta mèdica, que són aquells que es poden adquirir sense necessitat d’una prescripció mèdica. Aquest tipus de medicaments són aquells que es considera que són segurs per ser utilitzats sense la supervisió d’un metge.

Productes de parafarmàcia

A més de medicaments, les farmàcies també venem productes de parafarmàcia, com ara vitamines, suplements alimentaris, productes per a la cura de la pell i el cabell, i altres productes relacionats amb la salut.

Interior Farmàcia Mariona Solà

En resum, les farmàcies som una part important del sistema sanitari, i som el primer punt de contacte per a moltes persones amb problemes de salut. Així, és important conèixer les funcions d’una farmàcia i com podem ajudar-te en la teva salut, tant en la dispensació de medicaments amb recepta mèdica, com en la dispensació de medicaments sense recepta mèdica i en la venda de productes de parafarmàcia.