Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

D’acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic www.farmaciamarionasola.com és un domini titularitat de Maria Rocaprevera Solà Degès, d’ara endavant Farmàcia Mariona Solà, domiciliada al carrer de Bilbao, 145 08018 Barcelona. Les nostres dades de contacte són: e-mail: info@farmaciamarionasola.com Telf .: +34 (0) 933 078 848

 

2. US I FUNCIONAMENT DE LA WEB

1) El present lloc web dóna inici a: www.farmaciamarionasola.com. Les pàgines d’aquest lloc web són d’accés públic, lliure i gratuït.

 

2) L’usuari haurà de fer ús de la web d’acord amb la Llei, el present avís legal, els bons costums, la moral i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat que es derivi del mal ús, ús indegut, incorrecte o il·lícit de la web i/o del seu contingut.

 

3) Tampoc assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus que puguin sorgir com a conseqüència dels riscos intrínsecs de la connexió i la navegació per Internet.

 

4) Els continguts de www.farmaciamarionasola.com són merament informatius i poden no estar posats a el dia, per la qual cosa es declina qualsevol responsabilitat al respecte.

 

5) L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i coneixen els avisos legals, condicions i termes d’ús.

 

6) El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre Farmàcia Mariona Solà i l’usuari.

 

7) Farmàcia Mariona Solà es reserva el dret a modificar les condicions d’accés, el contingut de la web i el d’aquest avís legal quan estimi convenient i sense previ avís.

3. SERVEIS OFERTS

Farmàcia Mariona Solà pot oferir determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, l’usuari es compromet a llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, excepte manifestació expressa en contra, de l’acompliment del que expressa en el present Avís Legal.

 

4. CONTINGUTS

Farmàcia Mariona Solà realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquin al lloc web www.farmaciamarionasola.com, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web proporcionats per tercers.

 

Farmàcia Mariona Solà ofereix o pot oferir links a recursos o llocs d’Internet que es troben fora de el present lloc web. La finalitat de la presència d’aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. Per tot això, Farmàcia Mariona Solà comunica a l’usuari que declina tota responsabilitat derivada d’accions o omissions comeses per aquests llocs web, ja que no existeix cap tipus de participació, associació o relació de dependència amb els mateixos, tenint total independència i autonomia respecte les mateixes.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1) www.farmaciamarionasola.com i el seu logotip són marques propietat de Farmàcia Mariona Solà.

 

2) Farmàcia Mariona Solà es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tots els continguts d’aquesta web.

 

3) Qualsevol acte de distribució, explotació, comunicació pública, reproducció o transmissió per qualsevol mitjà, totalment o parcial, de tots els continguts de la present web, haurà de comptar amb el previ i exprés consentiment atorgat per escrit de Farmàcia Mariona Solà.

6. DADES ESTADÍSTIQUES

Aquest lloc web no utilitza cookies per registrar informació dels usuaris ni registra les seves adreces IP. Únicament, amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquesta pàgina, i amb l’objecte de facilitar el seu ús, el Proveïdor de Serveis d’Internet de Farmàcia Mariona Solà podria elaborar una sèrie de dades estadístiques relatives a nombre de pàgines visitades, així com als patrons d’activitat dels visitants de la web, navegador utilitzat i país de procedència.

 

Farmàcia Mariona Solà podrà modificar la política descrita adaptant-la a canvis legislatius o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, informant d’això als usuaris dels canvis produïts amb raonable antelació a través d’aquestes mateixes clàusules contingudes en la política de privacitat d’aquest lloc web.

 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I FURTS

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar entre l’usuari i Farmàcia Mariona Solà per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Barcelona.